02 Groene Aanslag Reiniger

Groene Aanslag Reiniger

 • Tast de ondergrond niet aan
 • Verwijdert zeer efficiënt groene aanslag

Preventieve en actieve behandeling voor het verwijderen van groene aanslag

TOEPASSINGEN

Rubson Groene Aanslag Reiniger verwijdert alle soorten aanslag buitenshuis op harde ondergronden zoals o.a.:
leien, shingles, roofing, polyester, klinkers, tegels, beton, hout, bakstenen, cement, keramiek, steen, kalk, zink, koper, kunststof, bitumineuze dakpannen, sierpleisters, enz.
Meerdere toepassingsgebieden: muren, vloeren, daken, goten, opritten, omheiningen, terrassen, standbeelden, grafstenen, balkons, ...

EIGENSCHAPPEN

 • Gebruiksklaar product
 • Verandert het uitzicht van de ondergrond niet
 • Snelle werking, reageert binnen 24 uren
 • Verwijdert alle soorten groene aanslag
 • Oplosmiddelvrij
 • Vrijwaart de wortels van planten
 • Niet corrosief voor metalen
 • Watergebaseerd en reukloos

TECHNISCHE KENMERKEN

Bevat alkylbenzyldimethylammoniumchloride (quaternair ammoniumzout) (3.8%)

Dichtheid: ong. 1
pH waarde: 8
Droogtijd: niet van toepassing

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
Vooraf dikke mossen verwijderen of afkrabben. De bladeren van omringende planten, bloemen, fruitbomen, groenten afschermen (vrijwaart de wortels van planten).

Verwerking:
Onverdund en gelijkmatig op een droge ondergrond aanbrengen. 1 ˆ 2 dagen laten inwerken bij droog weer. De behandelde aanslag krijgt een bruine kleur. Na het bruin worden van de aanslag, deze verwijderen met een borstel of een hogedrukreiniger. Na het verwijderen van de aanslagresten, overvloedig spoelen met water. Na het verwijderen van de groene aanslag kan het oppervlak behandeld worden met een andere verf of coating.

Reiniging van het gereedschap & vlekken
Onmiddellijk met water.

VERBRUIK

Totaal verbruik: ong. 0.2 l / m²

GEREEDSCHAP

Verstuiver of borstel

VERPAKKINGEN

 • Jerrycan van 5 liter
 • Jerrycan van 10 liter

KLEUR

Transparant lichtgroen (kleurloos na behandeling)

HOUDBAARHEID

Maximale stockeringstemperatuur: +40°C.
1 jaar houdbaar in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, vorstvrij opgeslagen.
Na gebruik de verpakking goed sluiten.

TIP

 • Niet aanbrengen bij regen, mist of temperaturen lager dan +5°C.
 • Afvoer ontkoppelen en een rooster plaatsen om verstopping te voorkomen tijdens de behandeling en het afspoelen. Spoel zorgvuldig het waterreservoir, regenput, ... vooraleer deze terug in gebruik te nemen.
 • Bij sterke aanslag moet de behandeling eventueel herhaald worden.
 • Na de inwerktijd kan de ondergrond behandeld worden met een ander product, na grondig spoelen van het behandelde oppervlak. Indien men geen verdere behandeling uitvoert, dient men de ondergrond niet af te spoelen.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen:
Draag geschikte handschoenen. Ingeval van spatten op de huid, overvloedig spoelen met water.
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren, alsook dierenvoeding.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en eventueel de verpakking of etiket tonen.
Spuitnevel niet inademen.
Giftig voor levende organismen in water.