04 super Kelderdichting

Super Kelderdichting

 • Maakt uw kelder volledig waterdicht
 • Sluit porieën af door kristallisatie
 • Hoog vullend vermogen
 • Werkt actief scheurherstellend
 • Weerstaat aan positieve en negatieve waterdruk
 • Vorstbestendig

Cementgebaseerde kelderdichting die de keldermuur volledig ondoordringbaar maakt voor water.

TOEPASSINGEN

Rubson Super Kelderdichting is ontworpen voor het waterdicht maken van natte keldermuren en andere ingegraven muren, bestand tegen een positieve waterdruk (=druk vanuit het lokaal op de muur) tot 15 m diep en een negatieve waterdruk (= waterdruk vanuit de muur) tot 5 m diep.
Het product is uiterst efficiënt door haar drievoudige werking. Naast de ondoordringbaarheid en de hoge mechanische weerstand van de pleisterlaag zelf zal het product ook tot diep in de ondergrond penetreren en daar door kristallisatie alle porieën afsluiten. Verder herstellen kleine scheurtjes of barsten, met als gevolg waterinfiltratie, zich automatisch dankzij de voortdurende kristallisatie.
Ook geschikt voor het afdichten van de binnenzijde van vijvers, zwembaden, drinkwaterreservoires, regenputten.

De ondergrond dient poreus te zijn zoals o.a. bakstenen, stenen, bindstenen, poreuze betonblokken, …

EIGENSCHAPPEN

 • Cementcombinatie met minerale vulstoffen en additieven
 • Drievoudige werking: waterdichte pleisterlaag die ook de porieën van de ondergrond dichtkristalliseert en scheuren en barsten actief herstelt
 • Drievoudige werking: waterdichte pleisterlaag die ook de porieën van de ondergrond dichtkristalliseert en scheuren en barsten actief herstelt
 • Vorstbestendig
 • Kan zowel aangebracht worden met blokkwast als met vlakspaan

TECHNISCHE KENMERKEN

Dichtheid: 1,35 kg/m³
Verwerkingsstemperatuur: +5°C tot +25°C
Aanmaakverhouding: voor toepassing met kwast: 3 l water per 10 kg product
Voor toepassing met spatel: 2.5 l water per 10 kg product
Verwerkingstijd: Tot 3 uur na aanmaak (bij max. 23°C en 55% RL)
Droogtijd: Uitgehard na 2 dagen, volledige drukweerstand bereikt na 5 dagen
Hechting: > 1.0 MPa

VERBRUIK

1,5 kg / m² per mm dikte
Bij minimale dikte 2 mm : 3 kg/m²
Voor volledige bescherming dikte 5 mm : 8 kg/m²

VERPAKKING

Rechthoekige emmer van 10 kg poeder

GEREEDSCHAP

Brede stevige blokkwast, spatel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
De te behandelen ondergrond grondig reinigen. Loszittende delen, stucwerk, oude verflagen, … verwijderen met een staalborstel, beitel of afbijtmiddel. Schimmel en salpeter behandelen met Rubson Anti-Salpeter.
Acute lekken dichten met Rubson Super-Dicht.

Verwerking:
Strooi Rubson Super Kelderdichting uit in de gewenste hoeveelheid koud en zuiver water (3 l water per 10 kg product voor kwasttoepassing en 2.5 l water per 10 kg product voor spateltoepassing). Roer het mengsel, gebruik makend van een mixer, tot een homogeen en klontvrij mengsel bekomen wordt.
Het aangemaakte pleistermengsel binnen de 3 uur verwerken en NIET opnieuw aanlengen met water.
Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak licht vochtig is zonder echt nat te zijn. Te droge oppervlakten eerst bevochtigen alvorens het product aan te brengen.
Breng de eerste laag steeds met de kwast aan in een kruiselingse beweging. Wacht nadien tot de eerste laag hard maar nog steeds vochtig is alvorens de tweede laag aan te brengen. De tweede laag kan dan alnaargelang met de kwast of de spatel aangebracht worden.
Let er op dat de coating niet te snel droogt, bevochtig eventueel tussendoor om een droogtijd van minimum 24 uur te bekomen (bij lage luchtvochtigheid en/of hoge temperatuur)

Reinigen van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met water.

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, mits droog, koel en vorstvrij opgeslagen.
Na gebruik de verpakking goed sluiten.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen:
Rubson Natte Keldermuren is een cementgebaseerd product en reageert hierdoor alkalisch met water. Cementproducten zijn irriterend bij contact met de huid en de ogen. Na contact met de huid overvloedig spoelen met water. Bij contact van het product met de ogen, onmiddellijk een arts raadplegen.

Informatie in verband met de verwerking:

 • Bij het aangemaakte mengsel GEEN andere stoffen, toeslag- of bindmiddelen toevoegen.
 • Het aanbrengen van een voldoende dikke totaal-laag, gaande tot 5 mm dikte, kan noodzakelijk zijn voor het bekomen van een afdoende dichting (bv. in het geval van een negatieve druk tot 5 m als gevolg van hoog grondwaterniveau). Het is mogelijk achteraf nog een extra laag aan te brengen indien men de onderliggende opnieuw bevochtigt.
 • Het is aangeraden uw kelder te behandelen in een periode met geringe waterdruk, zodat de bepleistering de mogelijkheid heeft volledig uit te drogen, maw. de applicatie beter in de zomer uitvoeren indien er in de winter infiltratie voordoet.
 • Tijdens de zomer of bij warm en vochtig weer kan er in een kelder condensvocht optreden op de muren.
  In dit geval is het aangeraden de kelder voldoende te ventileren en een Rubson Vochtopnemer te plaatsen.
 • Indien men het product gebruikt in vijvers of waterreservoirs moet men het oppervlak grondig spoelen en het spoelwater afvoeren alvorens in dienst te nemen, dit om de alkaliteit en het pleisterstof te verwijderen. Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.