01 anti-vocht keldercoating

Anti-vocht keldercoating

 • Maakt uw kelder ondoordringbaar voor zijdelings indringend water
 • Voor natte, zwetende ondergronden

Waterdichte, grijze pleister verrijkt met vochtwerende harsen, die de muur ondoordringbaar maakt voor water.

TOEPASSINGEN

Voor het waterdicht maken van natte keldermuren en andere ingegraven muren. Ook geschikt voor het afdichten van de binnenzijde van vijvers, zwembaden, drinkwaterreservoires, regenputten (Opmerking: maximum diepte = 5 meter). Eveneens geschikt voor douchecellen, muren en vloeren van badkamers.
Geschikt voor horizontale en verticale vlakken.
De ondergrond dient absoluut poreus te zijn zoals o.a. bakstenen, stenen, bindstenen, zeer poreuze en absorberende betonblokken ... Kan NIET aangebracht worden op pleisterkalk en niet poreuze en weinig absorberende ondergronden zoals bv. bekist beton. Gebruik in dit geval Rubson "Vochtige Keldermuren".

EIGENSCHAPPEN

 • Cementmengsel met minerale vulstoffen, vochtwerende harsen en toevoegingen
 • Scheuroverbruggend tijdens het aanbrengen
 • Duurzame en waterdichte afdichting
 • Lange levensduur
 • Oplosmiddelvrij en reukloos
 • Na het aanbrengen vormt Rubson Natte Keldermuren één geheel met de ondergrond
 • Overschilderbaar met Rubson Silicon-Cryl of Rubson Vochtige Keldermuren

TECHNISCHE KENMERKEN

Dichtheid (stortdichtheid):1,46 kg/l
Droogtijd:6 à 12 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
De te behandelen ondergrond grondig reinigen. Loszittende delen, stucwerk, oude verflagen, … verwijderen met een staalborstel, beitel of afbijtmiddel. Schimmel en salpeter behandelen met Rubson Anti-Salpeter. Acute lekken dichten met Rubson Super-Dicht.

Verwerking:
Verwerkingstemperatuur ligt tussen +10°C en +30°C.
Het aangemaakte pleistermengsel binnen het uur verwerken (NIET opnieuw aanlengen met water). Voor het vullen en dichten van voegen, barsten, gaten, verbindingshoeken tussen 2 wanden, verbindingshoeken tussen vloer en wand: het poeder mengen met water tot de stevigheid van een pleister, namelijk 3 delen poeder + 1 deel water. De te behandelen delen goed nat maken tot er geen vocht meer wordt opgenomen. De aangebrachte specie gedurende minstens 6 uur laten drogen. De hoek tussen de vloer en wand wordt diagonaal opgevuld.

Voor de behandeling van de vlakke muurdelen: een mengsel maken met de stevigheid van een aanstrijksel, namelijk 2 delen poeder + 1 deel water. De volledige muur goed nat maken en een eerste laag aanbrengen. De aangebrachte laag gedurende minstens 6 uur laten drogen. De volledige muur opnieuw goed nat maken en een tweede laag pleister (zelfde aanmaakverhouding 2 delen poeder + 1 deel water) aanbrengen. De aangebrachte laag terug laten drogen (minstens 6 uur wachten). Eventueel dezelfde procedure (nat maken en aansluitend aanbrengen) herhalen voor een derde laag.
Het geheel is na ong. 3 weken overschilderbaar met een coating bv. Rubson Silicon-Cryl of Rubson Vochtige Keldermuren.

Reinigen van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met water.

VERBRUIK

1,5 kg / m² tot 2,5 kg/m² per laag.
Minimum 2 lagen aanbrengen (eventueel 3 lagen) met een tussentijd van minimum 6 uur.
Hoe natter het metselwerk, hoe hoger het verbruik.

GEREEDSCHAP

Brede stevige blokkwast, spatel.

VERPAKKINGEN

 • Rechthoekige aanmaakemmer van 10 kg poeder
 • Rechthoekige aanmaakemmer van 20 kg poeder

KLEUR

Grijs na het drogen

HOUDBAARHEID

Maximale stockeringstemperatuur: +40°C.
12 maanden houdbaar in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, mits droog en vorstvrij opgeslagen.
Na gebruik de verpakking goed sluiten.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen:
Rubson Natte Keldermuren is een cementgebaseerd product en reageert hierdoor alkalisch met water. Cementproducten zijn irriterend bij contact met de huid en de ogen. Na contact met de huid overvloedig spoelen met water. Bij contact van het product met de ogen, onmiddellijk een arts raadplegen.

Informatie in verband met de verwerking:

 • Bij het aangemaakte mengsel GEEN andere stoffen, toeslag- of bindmiddelen toevoegen.
 • Elke voorgaande laag laten drogen vooraleer de volgende laag aangebracht wordt. Aansluitend opnieuw bevochtigen met een verstuiver of sproeier voor het aanbrengen van de volgende laag. Deze procedure (laten drogen + bevochtigen) is noodzakelijk om een goede hechting te bekomen en het drogen van de nieuw aangebrachte laag geleidelijk te laten verlopen, zonder de vorming van barsten en scheuren.
 • Het aanbrengen van een voldoende dikke totaal-laag, gaande tot 5 mm dikte, is noodzakelijk voor het bekomen van een afdoende dichting. Hierbij dient men absoluut rekening te houden met een totaal verbruik van 3 à 5 kg/m².
 • Het is aangeraden uw kelder te behandelen in een periode met geringe waterdruk, zodat de bepleistering de mogelijkheid heeft volledig uit te drogen.
 • Zorg tijdens het droogproces voor voldoende ventilatie.
 • Tijdens de zomer of bij warm en vochtig weer kan er in een kelder condensvocht optreden op de muren.
  In dit geval is het aangeraden de kelder voldoende te ventileren en een Rubson Vochtopnemer te plaatsen.
 • De aanwezigheid van zouten (sulfaten) in het bouwmateriaal (bakstenen, cement) kan verantwoordelijk zijn voor eventuele hechtingsproblemen.

Informatie betreffende het gebruik langs de binnenzijde van een vijver of waterreservoire:

 • Na het aanbrengen en drogen van de lagen Rubson Natte Keldermuren moet het oppervlak grondig en zorgvuldig afgespoeld worden (geen hogedrukreiniger gebruiken) teneinde alle "pleisterstof" te verwijderen. Nogmaals laten drogen gedurende 1 week. Tenslotte mag de vijver of het waterreservoire in gebruik genomen worden.
 • !!! Het is absoluut noodzakelijk de richtlijnen op te volgen betreffende de aanleg van een visvijver vooraleer vissen in het water te zetten.