01 vochtige Binnenmuren

Vochtige Binnenmuren

  • Vochtscherm tussen muur en behang of verf
  • Werkt schimmelwerend

Preventieve en actieve behandeling voor het schilderen of behangen. Vormt een vochtwerend scherm op binnenmuren gesitueerd boven grondniveau. Te gebruiken voor het behangen of schilderen. Voorkomt blaasvorming in de verf, loskomend behang, …
Eveneens geschikt voor de bescherming van binnenmuren in decoratieve baksteen.

TOEPASSINGEN

Te gebruiken op binnenmuren boven grondniveau (niet ingegraven).
Geschikt voor pleisterwerk, gipskartonplaten, bakstenen, cement, …
Niet geschikt voor niet of weinig absorberende materialen

EIGENSCHAPPEN

  • Waterbeschermend, diep indringend en hechtend
  • Fixeert de ondergrond
  • Verhardt oudere pleisterlagen
  • Vormt een vochtscherm
  • Beschermt decoratieve breukstenen binnenshuis
  • Vervangt voor het behangen of schilderen de impregneerlaag.
  • Het vergemakkelijkt het glijden van de banen tijdens het behangen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Dichtheid 0,80
Droogtijdtussen 2 lagen: ong. 4 uur
Voor het behangen of schilderen: min. 48 uur

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
Aanbrengen op een gezonde, propere, poreuze en droge ondergrond. Oude verf afkrabben en oud behang verwijderen. Scheuren en barsten dichten met Rubson Acrylaat Schilder of Rubson Scheur. Gaten vullen met een geschikt vulmiddel.
Goed laten drogen alvorens te verven of te behangen (minimum 24 uur).

Verwerking:
Aanbrengen in 2 kruiselingse lagen met een tussentijd van ong. 4 uur.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met white-spirit.

VERBRUIK

Totaal verbruik: 0,4 liter/m² aangebracht in 2 à 3 lagen met een tussentijd van 2 à 4 uur, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

GEREEDSCHAP

Penseel, kwast, roller.

VERPAKKINGEN

Blik van 0.750 liter
Emmer van 5 liter

KLEUR

Kleurloos.

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in de ongeopende, oorspronkelijke verpakking.

TIP

Voor de behandeling de ruimte goed ventileren of verwarmen teneinde het drogen van de muur te bevorderen.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Bevat ontvlambare oplosmiddelen: niet roken en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Bij gebruik in een gesloten ruimte: voldoende ventileren tijdens de verwerking en het drogen van het product.