03 Transparant Vochtscherm (Invisible)

Transparant Vochtscherm (Invisible)

  • Onzichtbare vochtwerende coating
  • Laat de muren ademen

Kleurloze gevelbescherming tegen waterindringing, vocht, vervuiling, mosvorming en vorstschade.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle poreuze, niet geschilderde materialen zoals o.a. bakstenen, zandsteen, cement, beton, structuurpleister, dakpannen (niet geschilderd en niet geglazuurd). Kan aangebracht worden op gevels, monumenten, standbeelden, daken.... De materialen behouden hun natuurlijke uitzicht. Niet overschilderbaar gedurende ong. 7 jaar na de behandeling. Niet bruikbaar op een geschilderde ondergrond, niet poreuze materialen zoals o.a. metaal, glas, kunststof, blauwe steen (arduin), vensters, deur- en raamkozijnen, …

EIGENSCHAPPEN

  • Parelend effect: waterafstotend (brengt een afstotingseffect teweeg doordat de oppervlaktespanning van de materialen zich wijzigt) dus het water loopt parelend van de behandelde muur
  • Vormt geen film, verstopt de poriën niet en laat de muren ademen (dampdoorlatend)
  • Verandert het uiterlijk van de materialen niet
  • Door het waterafstotend effect: vuil spoelt af van de muur, mosvorming wordt vermeden evenals de schadelijke effecten van vorst
  • Verhoogt het isolatievermogen van de materialen (meer dan 5 % vocht in een materiaal vermindert de thermische isolatiecapaciteit met 30 %).

TECHNISCHE KENMERKEN

Soortelijk gewicht 0,77
Droogtijd volledige uitharding: 6 à 10 dagen
zelfs enkele uren na het aanbrengen van het produkt tast regen de kwaliteit van de behandeling niet aan

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
De ondergrond moet vast, absorberend en poreus, proper, gezond en droog zijn. Vervuilde ondergronden steeds vooraf grondig reinigen. Mos verwijderen met Rubson Anti-Mos. Na de behandeling met Rubson Anti-Mos grondig spoelen en de ondergrond laten drogen. Beschadigde voegen, scheuren, barsten, ... herstellen met Rubson Silicone Universeel transparant, of indien nodig de voegen tussen de bakstenen volledig hervoegen.
Alle niet te behandelen oppervlakken afschermen zoals oa. ramen, blauwe steen, raam- en deurkozijnen, vensterbanken, dorpels, ... om vlekvorming te vermijden. NIET aanbrengen op niet poreuze of geschilderde ondergronden.

Verwerking:
Het te behandelen oppervlak dient behandeld te worden van boven naar beneden, in opeenvolgende lagen, nat in nat, zonder te wachten tot de vorige laag opgedroogd is, tot verzadiging van de ondergrond.
D.w.z. een beperkte oppervlakte van de volledige muur blijven instrijken of bespuiten tot verzadiging van deze beperkte oppervlakte. Nadien overgaan naar het volgende oppervlak-gedeelte.
Rubson Invisible is ongeveer 10 jaar werkzaam. Het is echter aangeraden na 5 jaar een “onderhoudslaag” aan te brengen om terug 100% bescherming te genieten.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met white-spirit.
Opgedroogde vlekken zijn enkel mechanisch (bv. door te schuren) te verwijderen, eventueel ook mogelijk met siliconenverwijderaar (steeds vooraf testen hoe de ondergrond reageert).

VERBRUIK

0,25 à 1 liter/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

GEREEDSCHAP

Roller, brede kwast, sproeier, pistool

VERPAKKINGEN

Blik van 0,750 liter
Emmer van 5 liter
Emmer van 10 liter

Emmer van 20 liter

KLEUR

Kleurloos

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in een ongeopende oorspronkelijke verpakking.

TIP

Door water te gieten tegen de muur kan de absorptie of porositeit van een ondergrond worden gecontroleerd. Als het water parelend van de muur loopt, is de muur niet poreus. Indien de muur het water opneemt (de muur verdonkert in kleur), is de muur poreus en mag deze behandeld worden met Rubson Invisible.

Wenst u een muur te beschermen tegen slagregen en tegelijk een geschilderd uitzicht te geven, gebruik Rubson Spécial Façades of Rubson Vochtwerende Coating.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Het product bevat ontvlambare oplosmiddelen, niet roken tijdens de werkzaamheden en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.